Kurzy první pomoci  

Věděli jste, že záchrannou službu přivoláte nejrychleji na tel. č. 155 nebo pomocí Aplikace záchranka

Víte kam se ale dovoláte pokud vytočíte tel. č. 112? Na kurzu první pomoci se o této problematice dozvíte více.

Jsem profesionální zdravotnický záchranář se specializací pro urgentní medicínu. Nabízím kurzy první pomoci jak pro laickou tak odbornou veřejnost.

Nabízené služby

Kurzy první pomoci v ČR

Kurz je možné uspořádat kdekoli v ČR, nejen na Vysočině, kde se fyzicky nacházím.

Profesionální přístup

Profesionální přístup na základě praktických  zkušeností lektora.

Nebudete se učit žádné zbytečnosti, ale pouze  opravdu to co využijete v praxi.

Kurzy pro laickou veřejnost

Kurz pořádaný především pro firmy zahrnuje akutní stavy se  kterými se můžete běžně setkat.

Kurz je prakticky zaměřený tak , aby jste během pár vteřin dokázali začít oživovat člověka, který před vámi náhle zkolaboval.

Kurzy pro odbornou veřejnost

Kurz určený pro pracovníky ve zdravotnických zařízeních zaměřen na rozpoznání zástavy oběhu, varovné známky selhání oběhu a přivolání resuscitačního týmu. 

Praktický kurz včetně použití AED.

Služby pro zdravotnické a školské zařízení

Je váš personál dobře vyškolen v neodkladné resuscitaci? Máte nastavenou správně metodiku pro zvládnutí akutních stavů a přivolání resuscitačního týmu? Právě pro vás je určena tato služba.

Jste zdravotní škola a vyučujete první pomoc z knihy stále dokola? 

Martin Mrázek

Vozábova 126/66, 589 01, Třešť

+420 733 676 028 

IČ. 76657833