Zdravotnictví

Jste zdravotnické či nezdravotnické zařízení? Jste poliklinika či tým lékařů, NLZP?

Máte nastaveny správně standardy pro vyhodnocení přivolání resuscitačního týmu tzv. met calling criteria? 

Dokážete pracovat s pomůckami pro resuscitaci?

Dokáže váš tým  rozpoznat zástavu oběhu během pár vteřin a zareagovat na tuto situaci?

Vyznáte se varovných známkách, které vedou potencionálně k selhání oběhu a zástavě dechu?


Školství

Jste zdravotnická škola? Nebo se zabýváte vzděláváním zdravotníků?

Máte zpracované ŠVP pro první pomoc?

Neustále známkujete studenty z první pomoci?

Učíte z knihy?


Ostatní

Jste tvůrce webových stránek, které se zabývají zdravotnickou problematikou?

Rádi píšete o první pomoci, ale nejste si jisti svým obsahem?

Věnujete se výuce první pomoci?


Nabízím úpravu a revizi standardů pro resuscitaci. Nabízím vytvoření standardů pro MET calling criteria, Vše podložené odbornou literaturou české resuscitační rady. 

Dále nabízím revizi ŠVP pro výuku první pomoci a nastavení jasné metodiky. 

Pokud sami někoho vzděláváte v oblasti první pomoci, ale nemáte potřebné zkušenosti, nabízím Vám spolupráci. 

Ve většině zdravotnických zařízeních je bohužel nastavena metodika pro přivolání resuscitačního týmu zcela špatně, nebo vůbec. Resuscitační tým je zde pro to, aby předcházel selhání základních životních funkcí, ne pouze pro to, aby řešil následek.

Odkaz na video hovoří zcela jasně. Bohužel věřím tomu, že zde se jedná o selhání celého systému a ve zdravotnickém zařízení nepůjde o ojedinělý úkaz.

Jako zdravotnický záchranář jsem se podílel na desítkách resuscitací v různých zdravotnických zařízeních, poliklinikách, ordinacích praktických lékařů. Ne vždy, to co jsem viděl bylo skvělé, naopak někdy jsem byl příjemně překvapený.

Buďme lepší a ověřme si, že to co děláme, děláme dobře. 

Nikdy nevíme, kdy tuto péči budeme potřebovat sami.Doporučená literatura a webové stránky


https://www.zachrannasluzba.cz

https://www.resuscitace.cz

Kniha: První pomoc pro školy, MUDr. Ondřej Franěk, Mgr. Pavla Trčková,